Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Kèm theo Công văn số 1305/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 22/06/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Dự thảo:
Tại đây. 

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 22/06/2022 Lượt xem : 1516
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc