Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 13/7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. Đồng chí A Kang, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cùng các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự.


Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc, các địa phương; chỉ đạo các phòng, đơn vị cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng chương trình, kế hoạch của phòng, đơn vị. Cùng với sự nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành đã tham mưu triển khai các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Công tác lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp triển khai kịp thời. Các chế độ, chính sách, dự án ưu đãi đối với người có công cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác tham mưu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được triển khai đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh còn chậm; chưa triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn; mức trợ cấp cho một số nhóm đối tượng trợ giúp xã hội còn thấp (đối tượng người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; người cao tuổi...); người cao tuổi đủ từ 80 tuổi có lương hưu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chính sách hỗ trợ hàng tháng...
Với những kết quả đạt được cùng những khó khăn, hạn chế nêu trên, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, đồng chí A Kang, Giám đốc Sở quán triệt một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát các công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những khó khăn, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 của Ngành.
- Thực hiện nghiêm Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu triển khai thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Khắc phục những khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)...
- Chuẩn bị các nội dung tham mưu triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) theo Kế hoạch số 1857/KH-UBND, ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả, cắt giảm chế độ đối với Người có công kịp thời. Rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch giúp hộ người có công nghèo trên địa bàn thoát nghèo trong thời gian tới.
- Tham mưu phát huy vai trò của chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; tăng cường công tác phối hợp, báo cáo kịp thời số liệu về giải quyết việc làm. Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ. Hoàn thiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới.
- Tham mưu triển khai tốt công tác giảm nghèo, hạn chế phát sinh nghèo; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đảm bảo chính xác, kịp thời.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tham mưu triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em và nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian tới. Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178, đội công tác xã hội tình nguyện các cấp.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tin và ảnh: Lê Thương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 15/07/2022 Lượt xem : 2329
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS