Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND, ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kèm theo Công văn số 1868/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 26/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đăng tải dự thảo Nghị Quyết HĐND ban hành Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Xem nội dung Dự thảo Tờ trình: Tại đây.  Xem nội dung Dự thảo Nghị quyết: Tại đây.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/08/2022 Lượt xem : 885
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc