Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LĨNH VỰC TRẺ EM-BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG TNXH

Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý và người làm công tác cai nghiện ma tuý

Kèm theo Công văn số 1944/SLĐTBXH-TEBĐGPCTNXH ngày 13/9/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đăng tải dự thảo Tờ trình, Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Xem nội dung Công văn số 1944/SLĐTBXH-TEBĐGPCTNXH: Tại đây
Xem 
nội dung Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tại đây 

Xem nội dung Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Tại đây

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 14/09/2023 Lượt xem : 153
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2