Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
THÔNG BÁO

Tổ chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động.

<p>&#160;</p>

UBND TỈNH KON TUM
 
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 344/SLĐTBXH-BVCSTE        
V/v phối hợp thông báo và tổ chức
       khám lọc cho trẻ em bị bệnh
       tim bẩm sinh và tật vận động.
 
Kon Tum, ngày 31 tháng 3 năm 2016
          Kính gửi:
                             - Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn;                           
                                  Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng;                                                     
                             - Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh Truyền hình                 
                                  tỉnh; Báo Kon Tum;
                             - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Quỹ Bảo
                                  trợ trẻ em) các huyện, thành phố.
                                     
          Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về các chương trình tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và dị tật vận động.
          Được sự thống nhất của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn về chương trình phối hợp khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và bị tật vận động tại tỉnh Kon Tum; để các chương trình được triển khai thực hiện tốt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Kon Tum phối hợp thông báo và tổ chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và dị tật vận động, cụ thể:
 
          I. Đối tượng hưởng lợi:
          1. Đối tượng: Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; tật vận động trên địa bàn tỉnh Kon Tum (16 tuổi trở xuống).
 

          2. Quyền lợi được hưởng:

          Được miễn phí khám và phẫu thuật; có cơ hội sớm phát hiện bệnh để phẫu thuật (miễn phí) hoặc có phương án điều trị thích hợp, kịp thời; được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh theo quy định và các nhà tài trợ hỗ trợ theo thỏa thuận.
         
          II. Thời gian địa điểm khám lọc:
          Nhằm phù hợp với lịch công tác của 02 đoàn Bác sỹ và không trùng thời gian học chính khóa của các em ở huyện về tỉnh tham gia khám.
          - Ngày 21/4/2016:
          + Buổi sáng (từ lúc 08h00-11h30): Khám tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; gồm đối tượng của đơn vị huyện Kon Rẫy.
          + Buổi chiều (từ lúc 14h00-17h00): Khám tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; gồm đối tượng của đơn vị huyện Kon PLông.
         
          - Ngày 22/4/2016:
          + Buổi sáng (từ lúc 08h00-11h30): Khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi; gồm đối tượng của các đơn vị: huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Tô.
          + Buổi chiều (từ lúc 14h00-17h00): Khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi; gồm đối tượng của đơn vị huyện ĐăkGLei.
          - Ngày 23/4/2016:
          + Buổi sáng (từ lúc 08h00-11h30); Buổi chiều (từ lúc 14h00-17h00): Khám tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông; gồm đối tượng của đơn vị huyện Tu Mơ Rông.
          - Ngày 24/4/2016:
          + Buổi sáng (từ lúc 08h00-11h30): Khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; gồm đối tượng của các đơn vị: thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy.
          + Buổi chiều (từ lúc 14h00-17h00): Khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; gồm đối tượng của các đơn vị: huyện Đăk Hà, huyện Iah Drai.  
         
          III. Phương thức tổ chức, nhiệm vụ của mỗi bên:
 

          1. Đối với tỉnh Kon Tum:

          1.1. Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh:
          - Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Trang thông tin điện tử Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo rộng rãi chương trình khám và phẫu thuật bệnh tim, dị tật vận động miễn phí trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH (Quỹ BTTE) các huyện, thành phố tăng cường khảo sát đối tượng bằng mọi hình thức phù hợp: qua loa phát thanh không dây của xã, phường, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cấp thôn.
          - Phối hợp với đơn vị  Sở Y tế và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các trường học và Quỹ BTTE các huyện, thành phố tổng hợp danh sách bệnh nhân khám lọc và có chỉ định phẫu thuật để gửi Bệnh viện tuyến trên.
          - Hướng dẫn bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật lập hồ sơ, thủ tục chuyển viện, kêu gọi Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ VinaCapital, các nhà tài trợ khác hỗ trợ kinh phí phẫu thuật kịp thời; triệu tập bệnh nhân tham gia phẫu thuật.
          - Cử cán bộ tham gia phối hợp trong quá trình tổ chức khám lọc tại tuyến huyện, xã.
          - Hỗ trợ cho đối tượng trẻ em tham gia phẫu thuật (tiền ăn, tiền đi lại, kinh phí phẫu thuật) theo quy định của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
 
          1.2. Đối với Sở Y tế:
          - Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp trong việc:
          + Tiếp tục tăng cường thực hiện khảo sát, rà soát và đăng ký đối tượng.
          + Chuẩn bị tổ chức khám lọc, gồm: tăng cường bố trí cán bộ, địa điểm, phòng khám, bàn ghế, ánh sáng phục vụ công tác khám lọc; làm thủ tục chuyển tuyến cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật; lập danh sách đối tượng về khám và danh sách đối tượng có chỉ định phẫu thuật gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em và Bệnh viện tuyến trên;
          + Giải quyết hỗ trợ chế độ cho bác sỹ, cán bộ của đơn vị tham gia khám lọc từ nguồn kinh phí của đơn vị theo quy định.
          - Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trong việc: khảo sát, thông báo, lập danh sách, xác nhận số đối tượng có tham gia khám và phẫu thuật.
          - Phối hợp báo cáo hoạt động với UBND tỉnh và HĐND tỉnh về kết quả hoạt động.
 
          1.3 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
          Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai cho Ban Giám hiệu/cán bộ y tế các trường học trên địa bàn huyện, thành phố tiến hành khám, chẩn đoán sơ bộ ban đầu để phát hiện các em có dấu hiệu bị bệnh tim, bị dị tật vận động, lập danh sách gửi Trung tâm Y tế hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố để tổng hợp (thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2016); thông báo lịch khám để gia đình các em đưa trẻ đến khám chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố theo lịch khám tại Mục II của Văn bản này.
         
          1.4 Đối với Phòng Lao động-TB&XH (Quỹ BTTE) các huyện, thành phố:
          - Phối hợp với UBND cấp xã, phường, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan cấp huyện thực hiện:
          - Thông báo rộng rãi qua loa phát thanh, đài truyền hình huyện, thành phố cho mọi người dân biết; vận động cộng đồng, gia đình đăng ký danh sách;
          - Thông báo những bệnh nhân đã đăng ký danh sách đến điểm khám tập trung theo lịch thông báo trên; phối hợp tổ chức thực hiện, gọi bệnh nhân vào khám theo thứ tự ưu tiên đối tượng có tên trong danh sách trước, đối tượng phát sinh sau, đảm bảo cho công tác khám lọc thuận lợi, an toàn, đạt kết quả cao, đặc biệt chú trọng công tác vận động nhân dân đưa đối tượng đi khám đúng quy trình.
 
 

          2. Đối với các Bệnh viện phối hợp khám lọc và phẫu thuật: Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn:

          - Khám lọc miễn phí cho đối tượng bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động của tỉnh Kon Tum.
          - Cử các bác sỹ chuyên môn giỏi về khám chuyên sâu cho bệnh nhân tỉnh Kon Tum; chịu trách nhiệm về kinh phí ăn, ở, đi lại cho đoàn bác sỹ và cán bộ của Bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện khám lọc tại các điểm khám.
          - Chuẩn bị máy siêu âm tim màu (xách tay) và vật tư tiêu hao có liên quan phục vụ cho công tác khám lọc.
          - Tiếp nhận và phẫu thuật miễn phí (giải quyết chế độ Thẻ Bảo hiểm y tế) cho bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật của tỉnh Kon Tum.
          - Phối hợp với Quỹ BTTE tỉnh trong việc vận động thêm các nhà tài trợ (Quỹ VinaCapital đối với trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; các chương trình/dự án khác có lên quan đối với trẻ em bị tật vận động) hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật của tỉnh (đối với những trường hợp phát sinh ngoài chỉ tiêu kế hoạch…).
 

         

          Trên đây là nội dung phối hợp khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và tật vận động cho trẻ em năm 2016. Kính đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Lao động - TB&XH và các Bệnh viện trong việc chỉ đạo, thông báo, chuẩn bị, tổ chức khám lọc theo kế hoạch đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan. Kính đề nghị Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị tại tỉnh tổ chức khám sàng lọc đạt kết quả cao.
          Vì quyền lợi của bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động của tỉnh Kon Tum, rất mong nhận được sự chỉ đạo và phối hợp thực hiện kịp thời của các quý cơ quan./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Nơi nhận:  

KT. GIÁM ĐÓC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Ánh

- Như trên;                                                                 
- GĐ, PGĐ Sở;
- P. BVCSTE; VP Sở; P.KH-TC;
        - Lưu VT(M21)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tải văn bản gốc: Tại đây
 
 
 
 
         
 
Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 04/04/2016 Lượt xem : 1443
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh