Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
LAO ĐỘNG

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019.

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Toàn văn Nghị định 57/2018/NĐ-CP: Tải tại đây. 

 

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ tăng so với năm 2018. Cụ thể như sau:

- Vùng I: tăng từ 3.980.000 đồng/tháng lên 4.180.000 đồng/tháng;

- Vùng II: tăng từ 3.530.000 đồng/tháng lên 3.710.000 đồng/tháng;

- Vùng III: tăng từ 3.090.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: tăng từ 2.760.000 đồng/tháng lên 2.920.000 đồng/tháng

Mức tăng tiền lương dao động từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Description: Từ 1/1/2019: Tăng lương tối thiểu cho hàng triệu lao động

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 (ảnh minh họa)

Riêng các địa bàn của tỉnh Kon Tum thuộc vùng III và vùng IV.

- Vùng III gồm địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà: áp dụng mức 3.250.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng/tháng, tương ứng 5,2% so với năm 2018).

- Vùng IV gồm địa bàn các huyện còn lại: áp dụng mức 2.920.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng/tháng, tương ứng 5,8% so với năm 2018).

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất, đồng thời cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đồi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Tổng hợp: Lê Thương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 03/01/2019 Lượt xem : 4849
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết