Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
LAO ĐỘNG

Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTW, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Ngày 11/4/2019 Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
Nội dung gồm các hoạt động: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của tỉnh với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ; các hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ; tổ chức hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động.
Các hoạt động tiếp tục triển khai sau tháng hành động gồm duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động; triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề ra, tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, phong trào thi đua về ATVSLĐ…
Mục đích tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh nghiệp và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động./.

Tin bài: VP Sở

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 12/04/2019 Lượt xem : 5470
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết