Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
LAO ĐỘNG

Hoàn thiện việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và chính xác, đến thời điểm này, Kon Tum đã hoàn thành nhiệm vụ chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng chính sách gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 42, ngày 9/4/2020 của Chính Phủ và Quyết định số 15, ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1490/KH-UBND, ngày 01/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, các địa phương đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo cho các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến đến người dân, người lao động biết và nắm được chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho từng nhóm đối tượng, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trùng lặp đối tượng, chi trả không đúng đối tượng, ảnh hưởng chung đến việc triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Trên cơ sở danh sách của các địa phương xác lập, thẩm định từng nhóm đối tượng thụ hưởng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát danh sách từng nhóm đối tượng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ.
Nhìn chung việc chi trả hỗ trợ diễn ra thuận lợi, chưa có phản ánh của người dân, người lao động ,không xảy tình trạng trùng lắp đối tượng. Đối với nhóm đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ. Không ít các đối tượng do tuổi cao, sức yếu không đến được địa điểm chi trả cũng đã được các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chi trả tại nhà. Các nhóm đối tượng người lao động, hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ được các địa phương kịp thời chuyển kinh phí cho cán bộ xã, phường, thị trấn chi trả.
Hiện tại, tỉnh đã hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho 100% đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (133.174 người) thuộc 07 nhóm đối tượng (không có đối tượng thuộc nhóm 8), với tổng kinh phí thực hiện chi trả là 112.828,45 triệu đồng. Thông qua việc hỗ trợ kịp thời đã góp phần cùng với người dân người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Rút từ kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua, để việc thực chính sách hỗ trợ của nhà nước kịp thời, đúng đối tượng, các địa phương cần chủ động và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, bám sát địa bàn, người dân; cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi người dân có nhu cầu, góp phần đạt hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân.

Tin: Việt Hoàn

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/09/2020 Lượt xem : 2984
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Website liên Kết