Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập năm 2020.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SLĐTBXH, ngày 09/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiến tới chuẩn hoá trong công tác tiếp nhận đối tượng và hoạt động, quản lý của các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ. Cập nhật kiến thức, quy định cho một số nhân viên mới thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội đã được cấp phép thành lập, đi vào hoạt động và cơ sở chưa được cấp phép đang trong quá trình làm hồ sơ xin cấp phép thành lập. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ các quy định của Pháp luật liên quan nghề công tác xã hội và trợ giúp xã hội đến người quản lý, nhân viên các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
Qua 2 ngày tập huấn (ngày 22-23/10/2020), các đại biểu được chuyển tải những nội dung quy định thủ tục hành chính liên quan đến cơ sở trợ giúp xã hội được quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (các thủ tục: Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh; Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh…); Quán triệt các quy định pháp luật, nội dung cấp phép hoạt động đến các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; kết nối các đơn vị chức năng liên quan trong thực hiện; Nâng cao kiến thức về vai trò, nhiệm vụ, tiêu chuẩn cho nhân viên công tác xã hội; yêu cầu kết nối trong trợ giúp xã hội; Hỗ trợ kỹ năng cho nhân viên công tác xã hội trong tổ chức sinh hoạt nhóm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (theo chủ đề bảo vệ sức khoẻ trước dịch bệnh).
Đặc biệt, cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội đã hướng dẫn cụ thể cho Cơ sở Vinh Sơn V (Cơ sở chưa được chứng nhận đăng ký thành lập) về quy trình, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập để Cơ sở có thể hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.


Đ/c Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khai mạc lớp tập huấn

Tin và ảnh: Anh Vi
 

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 27/10/2020 Lượt xem : 2696
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
Website liên Kết