Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tổ chức đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 16/11 đến ngày 23/11/2020 Sở Lao động-TB&XH đã tổ chức đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo năm 2020 tại các huyện: Đắk Tô, Đắk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn.

 

Các nội dung làm việc tại cơ sở: Tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm thoát nghèo của những gương hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu, mô hình giảm nghèo điển hình đến người dân, hộ gia đình, các đơn vị tại cộng đồng để áp dụng trong thực hiện giảm nghèo, góp phần đạt mục tiêu của Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Các nội dung có liên quan đến sự tham gia của người dân vào quá trình tổ chức, thực hiện rà soát, điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH. Định hướng trọng tâm công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Đối thoại với người dân về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo: bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, vốn vay,...
Qua đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo tại địa phương, nhận thấy: việc đối thoại chính sách và truyền thông với người dân về công tác giảm nghèo thực sự cần thiết và hiệu quả, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và tự lực vươn lên thoát nghèo, cần được thực hiện thường xuyên hơn; các đơn vị, địa phương đã thực hiện đảm bảo các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo cho người dân trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các chính sách về vay vốn phát triển sản xuất, chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở,… Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến đề xuất tiếp tục hỗ trợ kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp vưới tình hình thực tế tại địa phương; mức hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất còn thấp, nhỏ lẻ, đề nghị đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nghèo thiếu hụt đa chiều và hộ mới thoát nghèo để thoát nghèo bền vững…

Một số hình ảnh làm việc tại cơ sở:

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở đối thoại chính sách giảm nghèo với người dân

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Liên-Trưởng phòng BTXH thuộc Sở thực hiện truyền thông về công tác giảm nghèo.

Tin và ảnh: Nguyễn Hương.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 26/11/2020 Lượt xem : 3140
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
Website liên Kết