Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại huyện Đắk Glei

Thực hiện Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, trong đó phân công Sở Lao động-TB&XH, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn huyện Đắk Glei thực hiện giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Ngày 16/12/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại huyện Đắk Glei (xã Đắk Môn và xã Đắk Pét) nhằm bảo đảm đúng quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Qua kiểm tra, nội dung điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại huyện Đắk Glei được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, cụ thể: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 09/11/2020 về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2020. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin như: Đài phát thanh và truyền hình huyện, báo, đài, các cuộc họp thôn... Tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 cho 40 cán bộ gồm: các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, thị trấn; cán bộ thương binh xã hội các xã, thị trấn; cộng tác viên giảm nghèo cấp xã, thị trấn. Cung cấp các biểu mẫu, bộ công cụ phục vụ việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp xã theo đúng Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH, ngày 09/11/2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-TB&XH. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo theo quy định. Đã có báo cáo chính thức gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, kết quả (tính đến ngày 20/12/2020) tổng số hộ dân cư tại thời điểm điều tra có 13.136 hộ với 3.029 hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 23,06% (giảm 6,07% so với năm 2019); Hộ cận nghèo toàn huyện có 1.264 hộ chiếm tỷ lệ 9,62% (giảm 0,20% so với năm 2019).

Hình ảnh đoàn công tác thăm thực tế tại các hộ dân:

Ông Nguyễn Trung Thuận –PGĐ Sở Lao động-TB&XH kiểm tra công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại Đắk Glei

Kiểm tra thực tế tại hộ gia đình

Tin và ảnh: Nguyễn Hương.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 21/12/2020 Lượt xem : 3652
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Website liên Kết