Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến mở rộng về nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Văn bản số 2146/UBND-KGVX, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, trong đó có giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung liên quan theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đảm bảo phù hợp đối tượng và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2021, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến mở rộng đối với nội dung, hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số đối tượng khó khăn khác và mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, mức trợ cấp vật dụng đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Dự hội thảo tại điểm cầu của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì Hội thảo ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở và đại diện các Sở: Tài chính, Tư Pháp, Y Tế, Giáo Dục và Đào Tạo; Lãnh đạo phòng TGXH&GN, Lãnh đạo Phòng TE-BĐG&PCTNXH, Trung tâm Bảo trợ & Công tác xã hội tỉnh và Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum; tham dự tại điểm cầu gồm 09 huyện trên địa bàn tỉnh đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân; Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội của 09 huyện. Đặc biệt nữa là tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Trang Phòng chính sách Unicef Việt Nam cũng có mặt tham dự tại điểm cầu.


Ảnh: Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Kon Tum.

Nội dung Hội thảo Báo cáo tóm tắt thực trạng, các khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và nhu cầu, đề xuất phương án triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh về đối tượng, nội dung theo qui định Nghị định số 0/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2021/TT-LĐTBXH đề nghị địa phương thực hiện như: Đối tượng Bảo trợ xã hội trong 5 cơ sở Trợ giúp xã hội ngoài công lập; đối tượng Người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; mở rộng đối tượng trẻ em khó khăn con Người khuyết tật; đối tượng nhiễm HIV,...); Hỗ trợ vật dụng cho đối tượng BTXH trong CSTGXH công lập; Về nguồn lực thực hiện; Những vướng mắc về pháp lý và Dự thảo thuyết minh dự kiến ngân sách khi thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại tỉnh; cùng các Sở ngành và 10 huyện, thành phố thảo luận để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số đối tượng khó khăn khác và mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, mức trợ cấp vật dụng đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại hội thảo có các bài Tham luận cơ chế phối hợp trong tham mưu theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ gồm có bài tham vấn của đồng chí Nguyễn Thị Trang Phòng chính sách Unicef Việt Nam, Sở Tài chính và Sở Y tế; các bài thảo luận về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện chuyển đổi hồ sơ đối tượng Bảo trợ xã hội đối với các huyện tại các điểm cầu đóng góp rất sôi nổi và thiết thực. Tất cả đều hướng đến mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng Bảo trợ xã hội trong thời gian tới tốt hơn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ./.

Tin và ảnh: Trang Nguyễn

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 07/08/2021 Lượt xem : 1646
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
Website liên Kết