Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
TIN CHUYÊN NGÀNH

2,6 triệu lao động có việc làm thông qua vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

Thông qua Chương trình tín dụng cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, hơn 10 năm qua đã có 2,6 triệu lao động có việc làm từ việc vay vốn theo chương trình này.

Mục đích cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm là nhằm tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm. Đến nay, theo thống kê từ Ngân hàng chính sách xã hội doanh số cho vay của Chương trình tín dụng cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đạt 16.084 tỷ đồng với gần 1,3 triệu lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 12.036 tỷ đồng, vốn thu hồi đã góp phần giúp nhiều đối tượng được vay vốn tiếp theo. Hiện nay, dư nợ của chương trình này là 5.663 tỷ đồng, với trên 329 nghìn khách hàng và 122 nghìn dự án cờn dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm là 13,7%. 
 

 

Nhiều địa phương thường xuyên kiểm tra dự án cho vay phát triển sản xuất, tạo việc làm

Theo đánh giá, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần tích cực vào việc thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn. Thông qua chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình về làm ăn kinh tế giỏi, không chỉ có ở khu vực thành thị mà còn có cả ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan thực hiện chương trình và các địa phương trong quá trình quản lý vốn vay cũng như việc giám sát hiệu quả việc sử dụng vốn vay. 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả như vậy, song khó khăn hiện nay của chương trình này là nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm còn hạn chế, hàng năm ngân sách Nhà nước bổ sung từ 200 – 300 tỷ đồng (riêng năm 2013 chỉ bổ sung 46 tỷ đồng) nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để tạo việc làm. Mức cho vay trên một hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm (hiện nay là 20 triệu đồng/hộ và 50 triệu đồng/dự án đối với cơ sở sản xuất kinh doanh). Bên cạnh đó, nợ quá hạn của chương trình cho vay giải quyết việc làm còn cao so với dư nợ quá hạn chung (2,74%), do đó vẫn còn nhiều hộ chưa có điều kiện tiếp cận được với nguồn vốn vay này.

 Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giải quyết việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì cho vay để hỗ trợ việc làm cho 0,7 – 08 triệu lao động với nguồn vốn bổ sung là 1.795,5 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 995,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 800 tỷ đồng. Do đó, ngoài việc tăng vốn bổ sung nguồn cho chương trình này, phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cần xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ nâng mức cho vay đối với hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh cho phù hợp với thực tế nhằm tạo việc làm bền vững. Về cơ chế phê duyệt dự án cần phân cấp toàn bộ cho UBND cấp huyện, còn cấp Trung ương và cấp tỉnh là cấp chỉ đạo, kiểm ta và giám sát chương trình.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 14/05/2013 Lượt xem : 5031
Quay Về
Error Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
Website liên Kết