Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tổng kết VSTBPN năm 2011

Ngày 05/3/2012 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Tham dự hội nghị có đồng chí Y Vêng - nguyên UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (BVSTBPN), trưởng BVSTBPN các huyện, thành phố; tổ chuyên viên giúp việc BVSTBPN tỉnh và các cơ quan thông tin đóng chân trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum cho biết: Trong năm 2011, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum đã thực hiện và hoàn thành những công tác trọng tâm như: Công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác cán bộ nữ đã được đưa vào Nghị quyết và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ được quan tâm hơn. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, tỷ lệ đại biểu nữ tăng hơn so với nhiệm kỳ trước ở cả 3 cấp. Đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 34,00% (tăng 16,98% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện đạt 30,82%% (tăng 15,87% so với nhiệm kỳ trước). Ban VSTBPN tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1533/KH-UBND, Kế hoạch số 1535/KH-UBND, ngày 09/09/2011, về thực hiện chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và công tác phụ nữ của tỉnh đến năm 2020. Công tác tổ chức, thông tin, tuyên truyền, tập huấn đã được quan tâm thực hiện. Về thực hiện các mục tiêu Bình đẳng giới trong các lĩnh vực như: chính trị; kinh tế, lao động; giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa, thông tin, thể thao,.. đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2011 đề ra.
Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum đã biểu dương những kết quả đạt được của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong tỉnh thời gian qua, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Tuy nhiên, hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp vẫn còn một số hạn chế như: Một số nơi chưa quan tâm, thường giao phó cho tổ chức Hội phụ nữ; công tác phối hợp triển khai thực hiện chưa tốt; việc củng cố, kiện toàn Ban các cấp, nhất là cấp xã thực hiện còn chậm và thường xuyên thay đổi nhân sự. Trong thời gian tới, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp cần triển khai những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như các văn bản có liên quan khác. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, nhiều phương tiện, chuyển tải để nâng cao nhận thức của mọi người về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện lồng ghép, đưa các nhiệm vụ bình đẳng giới vào kế hoạch, chương trình, dự án của cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, gắn với nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới trong Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch Bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2011- 2015. Xây dựng Kế hoạch bình đẳng giới của ngành, địa phương 5 năm và hàng năm; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác bình đẳng giới, VSTBPN đã đề ra và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Tham mưu UBND các huyện, thành phố kiện toàn BVSTBPN các cấp và xây dựng Quy chế hoạt động BVSTBPN theo quy định; quan tâm bố trí cán bộ theo dõi công tác Bình đẳng giới và VSTBPN; bố trí kinh phí triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, VSTBPN của địa phương và quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách của tỉnh, của trung ương hỗ trợ theo quy định, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả./.
 

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 04/10/2012 Lượt xem : 2029
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Website liên Kết