Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

 Ngày 14-3-2013, tại Hội trường Sở Lao động – TB&XH, Chi bộ Sở đã phối hợp với Chi bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Chi bộ Trung tâm Giới Thiệu việc làm tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện cấp ủy chi bộ và lãnh đạo của ba cơ quan, các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

 

 

  Đồng chí Phan Thái - UVBTV - Trưởng Ban tổ chức ĐUK các cơ quan tỉnh quán triệt Hội nghị cho CCVC

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề về các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6, gồm: Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020. 

 

    

 Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị xác định trách nhiệm, quyết tâm của mỗi tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong việc đưa Nghị quyết TW 6 (khóa XI) vào cuộc sống.

Tin và ảnh: N-Nga

 

 

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 21/03/2013 Lượt xem : 2236
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Website liên Kết