Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
 27/2004/CT-TTgV/v tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải Xuống
Thông tư34/2010/TT-BLĐTBXHQuy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội Tải Xuống
Thông báo41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXHHướng dẫn khám giám định bệnh, tật, di dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ Tải Xuống
Thông tư191/2009/TT-BTCHướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Tải Xuống
Thông tư23/2014/TT-BLĐTBXHHướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làmTải Xuống
Thông tư24 /2014/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng nămTải Xuống
Thông tư41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXHHướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ Tải Xuống
Thông tư97/2014/TT-BTCQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí có giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thôngTải Xuống
Thông tưCHỈ THỊ V/v tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải Xuống
Thông tưTTLTQuy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về Bình đằng giới giai đoạn 2011-2015 Tải Xuống
Thông tư42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTCQuy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tậtTải Xuống
Thông tư52/2013/TT-BTCHướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 42/2013/QĐ-TTG ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Tải Xuống
Thông tư56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXHQuy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015Tải Xuống
Thông tư19/2013/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hTải Xuống
Thông tư04/2014/TT-BCASửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểmTải Xuống
Thông tư04/2014/TTBLĐTBXHHướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhânTải Xuống
Thông tư06/2014/TT-BLĐTBXHQuy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy,thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt vầ an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiTải Xuống
Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người Tải Xuống
Thông tư 221/2013/TT-BTCHướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủTải Xuống
Thông tư02/2014/TT-BLĐTBXHQuy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hộiTải Xuống
Thông tư07/2016/TT-BLĐTBXHThông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.Tải Xuống
Thông tư15/2014/TT-BTPHướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, 2 trẻ em trở lên là anh chị em ruột Tải Xuống
Thông tư16/2014/TT-BLĐTBXHHướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạngTải Xuống
Thông tư18/2013/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuTải Xuống
Thông tư08/2016/TT-BLĐTBXHHướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.Tải Xuống
Thông tư11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTCHướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếuTải Xuống
Thông tư13/2016/TT-BLĐTBXHThông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.Tải Xuống
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết