Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
banner 3

 TIN HOẠT ĐỘNG

3:17 CH | 15/11/2017

Thực hiện Văn bản số 1735/LĐTBXH - BĐG, ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017; Kế hoạch số 2805/KH-UBND, ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng tạo điều kiện cho các địa phương phát triển, đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, trong thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, nhằm giải quyết công việc, hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo tính pháp lý, nâng cao hiệu quả, minh bạch, công bằng, thực thi công vụ đúng quy định của Nhà nước.


Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết