banner
Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường tầng 2, Toà nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

19-1-2024

Tổng kết Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2022

Sáng ngày 17 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường tầng 2, Toà nhà A, Trung tâm dịch vụ hành chính tỉnh. Đ/c Y Ngọc - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh (Ban VSTBCPN) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, phóng viên Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử (dự và đưa tin).

20-2-2023

Toạ đàm nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Chiều ngày 18/10/2022 tại Hội trường Khách sạn Indochine, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm tham vấn chính sách bình đẳng giới và gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

19-10-2022

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Bình đẳng giới

Trong 02 ngày (từ ngày 26-27/9/2022) tại Hội trường Khách sạn Hoàng Vân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Bình đẳng giới và nữ đại biểu dân cử Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Kon Rẫy, Kon Plông và Ia H‘Drai với 67 cán bộ tham gia.

29-9-2022

Họp ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Chiều 06 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 2, Toà nhà A, Trung tâm dịch vụ hành chính tỉnh. Đ/c Y Ngọc - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh (Ban VSTBCPN) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, phóng viên Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử (dự và đưa tin).

7-4-2022

Họp Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Chiều 22/6, tại Hội trường tầng 2, Toà nhà A, Trung tâm dịch vụ hành chính tỉnh. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức họp 6 tháng đầu năm 2021 nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

28-6-2021

Ngày 29/10/2019, Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Kon Plông ban hành kế hoạch số 108/ KHLT-SLĐTBXH-UBND về tổ chức Lễ phát động điểm Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Kon Tum năm 2019.

30-10-2019

Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019.

11-9-2019

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ Nữ đại biểu dân cử bầu vào HĐND cấp xã, phường, thị trấn 2019

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ Nữ Đại biểu dân cử là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

16-5-2019

Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Sáng ngày 15/11/2017, tại Quảng trường - Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Kon Rẫy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Kon Tum năm 2017. Nhằm góp phần xóa bỏ bất bình đẳng giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

21-11-2017

Làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định 604-QĐ/TU, ngày 03/5/2017 của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ.

Chiều ngày 05/6/2017, tại Hội trường Sở Lao động-TB&XH, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 604-QĐ/TU, ngày 03/5/2017 của Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 17/8/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có buổi làm việc với Sở Lao động-TB&XH.

7-6-2017

 Phối hợp tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị.

24-5-2017

 

5-4-2017

 

26-12-2016

Quyết định 1464/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030. 

Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH, ngày 8/11/2016 về Ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030.

24-11-2016

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và VSTBPN trong tình hình mới

Nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

14-6-2016

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới  và vì sự tiến bộ phụ nữ

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong mọi lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

6-6-2016

Hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Ngày 27/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015.

6-6-2016

Quyền của phụ nữ và trẻ em gái được đảm bảo tốt hơn

Ngày 19/4/2016, Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Diễn đàn quốc gia nhằm nhìn lại tiến trình thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua lăng kính của Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) trong 10 năm qua tại Việt Nam. Tham dự Diễn đàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng Đàm; Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ.

1-6-2016

Hội thảo thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020, ngày 24/3/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. 

29-3-2016

Hội nghị Sơ kết giai đoạn I (2011-2015) thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới

 Sáng ngày 30/12/2015, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2011-2015) thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Được sự ủy quyền của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

31-12-2015

Hiệu quả từ mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Lao động - TB&XH Kon Tum đã chọn xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum làm mô hình điểm về ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới. Sau 3 năm (2013-2015) thực hiện, mô hình thực sự đã đem đến những chuyển biến tích cực trong việc ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới (BLG). 

17-12-2015

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vê Bình đẳng giới

Bình đẳng giới đang là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở mọi quốc gia. Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình hành động giới, lồng ghép giới tại Hội nghị quốc tế về phụ nữ lần thứ tư năm 1995 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ở Việt Nam, bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Để thực hiện được mục tiêu này, rất cần đến sự phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là yếu tố quan trọng hàng đầu.

7-10-2015

 Ngày 09/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Công văn số 719-CV/TU về việc thực hiện Thông báo số 196- TB/TW, ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

7-10-2015

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân, về lợi ích tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhờ đó thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

7-10-2015

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:31/2013/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:18/2013/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:04/2014/TTBLĐTBXH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:TT34-BLDTBXH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh

Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


218011 Tổng số người truy cập: 720 Số người online:
TNC Phát triển: