banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024

Kèm theo Công văn số 2476/VP-TTHCC, ngày 08/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc phối hợp hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xem nội dung Hướng dẫn: Tại đây

Hướng dẫn cách thức gửi phản ánh: Tại đây

18-7-2022

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw
Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog
Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs
Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

18-11-2021

Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

 

 Quyết định của UBND tỉnh: Tại đây.

Danh mục DVCTT trên cổng của tỉnh: Tại đây.

Danh mục DVCTT trên cổng của quốc gia: Tại đây.

18-11-2021

 Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3167/UBND-TTHCC ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT và hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3079/VP-TTHCC ngày 29/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 77/KH-SLĐTBXH ngày 05/10/2021 về triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

11-10-2021

Thực hiện Công văn số 2969/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 10/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2815/VP-HCQT về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

16-9-2021

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ngày 24/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2574/VP-HCQT về việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

16-9-2021

 

16-9-2021

article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96495 Tổng số người truy cập: 283 Số người online:
TNC Phát triển: