banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

Sáng ngày 11/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

11-1-2024

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 2023

Chiều ngày 08/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Hội nghị).

14-3-2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ

Sáng ngày 14/01/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023.

17-1-2023

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023

Ngày 13/01/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

17-1-2023

Tải nội dung tài liệu: Tại đây

13-1-2023

(Chinhphu.vn) - Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.

3-11-2022

Để đảm bảo nhiệm vụ hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP: “Hệ thống cung cấp dịch vụ côngtrực tuyến trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm” và nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến.

26-10-2022

Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Ắt-ta-pư, Lào thăm và làm việc tại tỉnh

Từ 22 đến 24/8/2022, Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Ắt-ta-pư, Lào có chuyến thăm và làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum. Đoàn công tác Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Ắt-ta-pư do Đồng chí Ăm Kha Sihalat, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn; các thành viên trong Đoàn gồm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn; trưởng Phòng Lao động một số huyện của tỉnh Ắt-ta-pư.

26-8-2022

Quyết định số 1973/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16/08/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

16-8-2022

Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 13/7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

15-7-2022

Quyết định số 691/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15/04/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021.

Xem nội dung Quyết định: tại đây

19-4-2022

Đề cương báo cáo tổng kết tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị (Kèm theo Công văn số 639/SLĐTBXH-HCTH, ngày 13/04/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung đề cương: Tại đây

13-4-2022

Quyết định số 379/QĐ-SLĐTBXH, ngày 04/03/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 2021.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

4-3-2022

Quyết định số 306/QĐ-SLĐTBXH, ngày 21/02/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2021.

Nội dung Quyết định: Tại đây

1-3-2022

Quyết định số 296/QĐ-SLĐTBXH, ngày 18/02/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

Nội dung Quyết định: Tại đây

1-3-2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-SLĐTBXH, ngày 12/01/2022 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

19-1-2022

Ban hành kèm theo quyết định số 78/QĐ-SLĐTBXH, ngày 12/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

19-1-2022

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022

Sáng ngày 13/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

16-1-2022

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến của Bộ và Hội nghị của Sở Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2022 (họp trực tuyến chiều ngày 12/01/2022).

Tải tài liệu: Tại đây.

 

11-1-2022

 Ngày 12/11/2021, Cục Tin học hóa -Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2099/THH-VP về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương.

Xem nội dung Công văn: Tại đây.

Xem tư liệu hướng dẫn: Tại đây. 

Xem tư liệu truyền thông: Tại đây.

1-12-2021

Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập  xã kết nghĩa Ngọc Réo (17/8/1981-17/8/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập xã Ngọc Réo (17/8/1981-17/8/2021). Chiều ngày 16/8/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại xã kết nghĩa Ngọk Réo, huyện Đắk Hà.

17-8-2021

Lợi ích của Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh Kon Tum.

 

16-7-2021

HNTT toàn quốc Sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 14/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 6 tháng đầu năm; quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 công tác lao động, người có công và xã hội.

14-7-2021

 Kèm theo Giấy mời số 25/GM-SLĐTBXH, ngày 12/7/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021; quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg do Bộ lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Tải tài liệu: Tại đây.

 

13-7-2021

Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 06/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6-7-2021

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96484 Tổng số người truy cập: 262 Số người online:
TNC Phát triển: