banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024

Kế hoạch phát triển Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 5 năm 2021-2025:

Nội dung Kế hoạch: Tại đây

Phụ lục 1: Tại đây

Phụ lục 2: Tại đây

18-11-2021

Quyết định số: 67/QĐ-SLĐTBXH, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Quyết định: Tại đây

4-5-2019

 Quyết định số 227/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Tải nội dung QĐ: Tại đây

10-1-2019

Quyết định số 226/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước  năm 2019 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công.

Tải nội dung QĐ: Tại đây

10-1-2019

 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

5-2-2018

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

23-1-2018

1. Thông báo Chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện chi NSNN năm 2018: Tải file
2. Quyết định giao dự toán chi ngân sách Nhà nước  năm 2018: Tải file 
 

22-1-2018

Phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh người có công năm 2017 do Trung ương hỗ trợ chi công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

8-9-2017

Kế hoạch số 1703/KH-UBND, ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc Nâng cấp, sửa chữa các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

3-7-2017

Chương trình Số: 49/CTr-SLĐTBXH, ngày 09/5/2017 của Sở Lao động - TB&XH về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Chương trình Số: 67/ CTr-SLĐTBXH, ngày 16/6/2017 của Sở Lao động - TB&XH về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

22-6-2017

article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96432 Tổng số người truy cập: 167 Số người online:
TNC Phát triển: