banner
Thứ 6, ngày 26 tháng 7 năm 2024

24-7-2024

Công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2023

24-6-2024

Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

10-6-2024

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý, Kiểm soát viên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 vốn điều lệ

7-6-2024

Giấy chứng nhận số 1439/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 07/07/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Nội dung Giấy chứng nhận: Tại đây.

11-8-2022

Giấy chứng nhận số 1439/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 07/07/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Xem nội dung: Tại đây

20-7-2022

Giấy chứng nhận số 1439/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 07/07/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Xem nội dung: Tại đây

8-7-2022

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2022 về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Xem nội dung Nghị định: Tại đây

16-6-2022

article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:31/2013/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:18/2013/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:04/2014/TTBLĐTBXH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:TT34-BLDTBXH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh

Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


218161 Tổng số người truy cập: 900 Số người online:
TNC Phát triển: