banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024

2-4-2024

Ngày 21 tháng 3 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 578/SLĐTBXH-TGXHGN hướng dẫn triển khai, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8 năm 2024.

25-3-2024

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án 2 và Tiểu dự án 1, Dự án 3  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  tại huyện Đăk Tô

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản số 403/UBND-KGVX ngày 31 tháng 01 năm 2024 về việc tiếp tục kiểm tra, thanh tra thực hiện Dự án 2 và Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; số 777/UBND-KGVX ngày 07 tháng 3 năm 2024 về việc rà soát, khẩn trương hoàn thành các nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

13-3-2024

Kèm theo Công văn số 465/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 11/03/2024 của Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh Kon Tum về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

11-3-2024

Triển khai giao nhận, cấp phát 146,73 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân 05 huyện: Kon Rẫy, Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Đắk Hà, Đăk Tô thực hiện giao, nhận 146,73 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trên địa bàn tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024,

6-2-2024

Kiểm tra việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội  cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

31-1-2024

Thăm chúc tết công dân 100 tuổi và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 29/01/2024 theo phân công tại Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Tỉnh Ủy Kon Tum và Thông báo số 178/KH-UBND ngày 19/01/2024 về việc thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng chí Nguyễn Thanh Tính - Phó Giám đốc sở cùng lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum đã đến thăm và trao quà của Chủ tịch nước cho 08 công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn thành phố Kon Tum với mỗi suất gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và 5 mét vải lụa Thái Tuấn. Thăm và tặng quà tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội ngoài công lập Vinh Sơn II, III, IV, V với mỗi suất gồm quà trị giá 1.000.000 đồng và 5.000.000 đồng tiền mặt.

30-1-2024

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án 2 và Tiểu dự án 1, Dự án 3  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  tại huyện Đăk Hà, Sa Thầy

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 55/UBND-KGVX ngày 08 tháng 01 năm 2024 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh; đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng quy định nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

23-1-2024

Hộ nghèo xã Mô Rai tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững

Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân xã Mô Rai, huyện Sa Thầy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

22-1-2024

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 147/UBND-KGVX về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, mức hỗ trợ cho hộ nghèo 600.000 đồng/hộ; hộ cận nghèo 300.000 đồng/hộ.

16-1-2024

Trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024  do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VINGROUP hỗ trợ

Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấp; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VINGROUP đã hỗ trợ 1.500 suất quà với tổng số tiền là 900 triệu đồng (mỗi suất là 600 nghìn đồng, bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và hộp bánh trị giá 100.000 đồng) để hỗ trợ cho hộ nghèo nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

15-1-2024

Tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Nhằm hỗ trợ gạo của Chính phủ đến người dân nhanh chóng, kịp thời, ngày 17 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy phân bổ 91,410 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho 1.750 hộ/6.094 khẩu nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp tết Nguyên đán Quý Mão tại các huyện Đăk Hà, huyện Đăk Glei, huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Rẫy; Đồng thời phân bổ 90,105 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho 1.655 hộ/6.007 khẩu nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2023 của tỉnh Kon Tum tại các huyện: Đăk Hà, Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy trong dịp đói giáp hạt năm 2023.

18-1-2023

Quyết định số 763/QĐ-UBND, ngày 22/12/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem Phụ lục Quyết định: Tại đây

30-12-2022

Tổ chức trao quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VINGROUP hỗ trợ

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấp, tương thân tương ái; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VINGROUP đã hỗ trợ 1.000 suất quà với tổng số tiền là 600 triệu đồng (mỗi suất là 600 nghìn đồng) để hỗ trợ cho hộ nghèo nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

30-12-2022

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 750-CV/TU, ngày 19 tháng 11 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4118/UBND-KGVX, ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

27-12-2022

Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi năm 2022

Trong 02 ngày (từ 13-14/12/2022) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ với mục đích nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác người cao tuổi năm 2022 cho 10 cán bộ chuyên trách Lao động - Thương binh và Xã hội của 10 huyện, thành phố và 102 công chức xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

16-12-2022

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong năm 2022, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2022 là 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh. Số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 6.782 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,46% đạt 111,5% so với Kế hoạch đề ra (giảm ít nhất 4%/năm).  

16-12-2022

Kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 tại các huyện: Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Kon Plông và Ia H’drai.

2-12-2022

Tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Trung ương tổ chức tại tỉnh

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Kon Tum, từ ngày 21 - 23/11/2022.

24-11-2022

Khảo sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Nhằm Khảo sát tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện, công tác hướng dẫn, theo dõi kiểm tra; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất. Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch khảo sát thực tế tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đoàn công tác do đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.

7-11-2022

Tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về rà soát hộ nghèo

Ngày 21 tháng 10 năm 2022, tại Khách sạn Đông Dương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo; rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dành cho đại diện các Sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về rà soát hộ nghèo.

21-10-2022

Tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo; rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Để kịp thời tổ chức, thực hiện tại cấp cơ sở. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo; rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

17-10-2022

Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và Hội thao NCT tỉnh Kon Tum năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1393/KH-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2022 về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. Sáng nay ngày 05 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Kon Tum phối hợp với các Sở ngành liên quan: Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì NCT và Hội thao NCT toàn tỉnh năm 2022.

6-10-2022

Dự án Hòa nhập II họp giao ban Quý III năm 2022

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại Khách sạn Indochine tỉnh Kon Tum, Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Định (Dự án Hòa nhập II) tổ chức cuộc họp giao ban quí 3 năm 2022.

27-9-2022

Tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo và trao bò hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Hoong và Ngọc Linh

Để kịp thời tổ chức, thực hiện tại cấp cơ sở; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei từ ngày 14 đến 15 tháng 9 năm 2022 cho Ban chỉ đạo cấp xã, thôn trưởng và rà soát viên của 02 xã, có 84 người tham gia.

23-9-2022

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96454 Tổng số người truy cập: 204 Số người online:
TNC Phát triển: