banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024
Tập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022

Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 21/12/2022, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội cho Cán bộ phụ trách công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn các xã, phường, thị trấn; Đội công tác xã hội tình nguyện tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

20-12-2022

Về việc mời chào giá cho gói thầu xây dựng và lắp đặt mới cụm panô cố định truyền thông về công tác Phòng, chống mại dâm; phòng, chống ma túy,Cai nghiện ma túy.

22-8-2019

Tập huấn cho cán bộ cơ sở và đội công tác xã hội tình nguyện tại huyện Ngọc Hồi.

 Từ ngày 22 đến 25/7/2019 tại Khách sạn Phương Lâm, thị trấn Plei Kần; huyện Ngọc Hồi; Phòng Phòng, chống tệ xã hội (Sở Lao động- TB&XH) đã phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum, tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng, chống TNXH.

26-7-2019

Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH, ngày 21/03/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019; Công văn số 747/SLĐTBXH-PCTNXH, ngày 29 tháng 5 năm 2019 về việc tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019.

16-7-2019

Tăng cường công tác phòng, chống mại dâm

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH, ngày 27/02/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Kiểm tra liên ngành (Đội 178) về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Công văn số 743/SLĐTBXH-PCTNXH, ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

8-7-2019

Ma túy và tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các địa bàn trọng điểm với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và ngày càng manh động hơn. 06 tháng đầu năm 2019 đã xuất hiện một số vụ án có số lượng ma túy lớn hơn. Tình trạng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 484 người nghiện có hồ sơ quản lý và khoảng hơn 200 người nghi nghiện.

8-7-2019

Cấp dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật

Theo đề nghị của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (gọi tắt là Bệnh viện) về việc làm dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho người khuyết tật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thông báo cho người khuyết tật có nhu cầu và đăng ký làm dụng cụ chỉnh hình. Ngày 20/4/2018, Bệnh viện đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đo khám để làm dụng cụ chỉnh hình cho 11 người khuyết tật thuộc các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum.

3-8-2018

Ra mắt Điểm tư vấn cai nghiện ma túy.

Sáng 28/6, tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, Cơ sở tư vấn hỗ trợ cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cùng phối hợp tổ chức lễ ra mắt Điểm tư vấn cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

29-6-2018

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Thực hiện Kế hoạch số 1140/ KH-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 543/QĐ-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh và Kế hoạch số 13/KH-SLĐTBXH, ngày 08/02/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Kiểm tra liên ngành (Đội 178) về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

24-5-2018

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SLĐTBXH, ngày 19/5/2017 của Sở Lao động - TB&XH về việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chóng tệ nạn xã hội năm 2017. 

7-6-2017

Kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện.

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UB, ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt qui hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH ban hành Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH về việc kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong thời gian từ ngày 26/3/2017 đến ngày 6/4/2017 đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các phường của thành phố Kon Tum và xã Đăk Pét thuộc huyện Đăk Glei; xã Đăk Xú, thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi và Thị trấn Đăk Tô.

18-4-2017

Thực hiện Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Kế hoạch số 1140/KH-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Ngày 07/3/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178 trên địa bàn tỉnh năm 2017.

12-4-2017

Thực hiện Kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1062/KH-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

11-4-2017

article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96447 Tổng số người truy cập: 192 Số người online:
TNC Phát triển: