banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024
Tập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022
20-12-2022

Thực hiện Kế hoạch số 3959/KH-UBND, ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1583/KH-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Nhằm mục đích Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, cán bộ phụ trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cán bộ tham gia công tác cai nghiện tại xã, phường, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội tình nguyện.
Tại hội nghị các đại biểu sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; Một số văn bản mới và các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng chống ma túy học đường và cộng đồng khu dân cư, hiểm họa của ma túy, các giải pháp về phòng chống ma túy; Nhận thức chung về tệ nạn mại dâm, công tác phòng chống mại dâm, chính sách pháp luật về phòng chống mại dâm, nội dung truyền thông về phòng chống mại dâm...
Trong thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm trong cộng đồng khu dân cư, qua đó, góp phần làm chuyển biến cơ bản về nhận thức trách nhiệm phòng, chống ma tuý của nhân dân góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp và tham gia tích cực của các sở, ban ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh đã đạt được được những kết quả; Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện tiếp tục được quan tâm, đạt được sự đồng thuận của xã hội; hoạt động mại dâm được kiềm chế, không còn công khai…


Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Tính- Phó Giám đốc Sở khai mạc lớp tập huấn

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định của pháp luật còn hạn chế; vẫn còn tình trạng kì thị, phân biệt đối xử đối với người nghiện ma túy; Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy còn nhiều hạn chế, nhất là việc xác định tình trạng người nghiện; tỷ lệ chênh lệch giữa số người nghiện chưa bị phát hiện với số người có hồ sơ quản lý là tương đối cao; Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn; công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được triển khai nhưng chưa mang lại hiệu quả cao; Cán bộ làm công tác cai nghiện tại cấp huyện, cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm, bán chuyên trách và thường xuyên thay đổi nên việc nắm bắt tình hình chưa sâu sát; Hầu hết người bán dâm là người tỉnh ngoài, không có nơi cư trú nhất định, thường xuyên di chuyển chỗ ở, do đó đã ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ giảm hại.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Tính Phó Giám đốc sở mong muốn tất cả các cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn tại các xã, phường, thị trấn; Đội công tác xã hội tình nguyện tại các huyện, thành phố cần nâng cao hơn nữa công tác chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn mình phụ trách đạt hiệu quả cao nhất./.

Tin và ảnh: VPS

Số lượt xem:1664

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96439 Tổng số người truy cập: 175 Số người online:
TNC Phát triển: