banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu các cơ quan, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

15-4-2024

9-4-2024

9-4-2024

25-3-2024

13-3-2024

Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH ngày 07/03/2024 của Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh Kon Tum về kiểm tra doanh nghiệp năm 2024.

12-3-2024

Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH, ngày 08/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
Xem nội dung Kế hoạch: Tại đây

21-2-2023

Thông báo số 02/TB-SLĐTBXH, ngày 12/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc niêm yết công khai danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập.
Xem nội dung Thông báo:
Tại đây

13-1-2023

Báo cáo số 03/BC-SLĐTBXH, ngày 11/01/2023 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về việc báo cáo kết quả việc thực hiện giải quyết đơn kiến nghị của công dân,đối với ông Lâm Quốc Triệu.
Xem nội dung Báo cáo:
Tại đây 

12-1-2023

Quyết định số 57/QĐ-SLĐTBXH, ngày 06/01/2023 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về việc Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

6-1-2023

Quyết định số 3125/QĐ-SLĐTBXH, ngày 29/12/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về việc phê duyệt danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp năm 2023.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

29-12-2022

Công văn số 2883/SLĐTBXH-TTr, ngày 29/12/2022 của Sở Lao động -Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hiếu.

Xem nội dung Công văn: Tại đây

29-12-2022

Báo cáo số 350/BC-SLĐTBXH, ngày 14/12/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp Quý IV năm 2022.
Xem nội dung Báo cáo:
Tại đây

28-12-2022

Báo cáo số 293/BC-SLĐTBXH, ngày 09/11/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về Báo cáo hoạt động đường dây nóng, hộp thư điện tử năm 2022.
Xem nội dung Báo cáo:
Tại đây 

28-12-2022

Báo cáo số 356/BC-SLĐTBXH, ngày 16/12/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2022.
Xem nội dung báo cáo:
Tại đây

28-12-2022

Báo cáo số 346/BC-SLĐTBXH, ngày 14/12/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về Kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông Quý IV năm 2022.
Xem nội dung báo cáo:
Tại đây

28-12-2022

Báo cáo số 347/BC-SLĐTBXH, ngày 14/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Xem nội dung báo cáo: Tại đây

28-12-2022

Thông báo số 110/TB-SLĐTBXH, ngày 27/12/2022 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023.
Xem nội dung Thông báo: Tại đây 

28-12-2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung Quyết định: Tại đây

Nội dung Quy chế: Tại đây

23-12-2022

Biên bản số: 02/BBĐTTNLĐ, ngày 26/8/2022 của Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Biên bản: Tại đây

9-12-2022

Biên bản số: 01-2022/BBĐTTNLĐ, ngày 12/7/2022 của Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Biên bản: Tại đây

9-12-2022

Công văn số 2530/SLĐTBXH-TTr, ngày 18/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc lưu đơn của bà Nguyễn Thị Mười.

Xem nội dung văn bản: Tại đây

8-12-2022

Công văn số 801/SLĐTBXH-TTr, ngày 09/05/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh.

Xem nội dung văn bản: Tại đây

8-12-2022

Báo cáo số 33/BC-SLĐTBXH, ngày 10/02/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng

Xem nội dung văn bản: Tại đây

8-12-2022

Báo cáo số 26/BC-SLĐTBXH, ngày 28/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc giải quyết đơn của Bà Vũ Thị An.

Xem nội dung văn bản: Tại đây

8-12-2022

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96448 Tổng số người truy cập: 193 Số người online:
TNC Phát triển: