banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tập trung cao độ phát triển thị trường lao động

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra tại buổi gặp mặt Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhân dịp đầu Xuân, diễn ra sáng ngày 27/01/2023. Tham dự buổi gặp mặt có các Thứ trưởng: Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Bá Hoan, Nguyễn Văn Hồi, cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

3-2-2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ

Sáng ngày 14/01/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023.

17-1-2023

Tải nội dung tài liệu: Tại đây

13-1-2023

Báo cáo số 369/BC-SLĐTBXH, ngày 28/12/2022 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về thông tin thị trường lao động năm 2022 (thời điểm tháng 12 năm 2022) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung báo cáo: Tại đây

Xem phụ lục báo cáo: Tại đây

4-1-2023

Quyết định số 763/QĐ-UBND, ngày 22/12/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem Phụ lục Quyết định: Tại đây

30-12-2022

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 750-CV/TU, ngày 19 tháng 11 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4118/UBND-KGVX, ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

27-12-2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung Quyết định: Tại đây

Nội dung Quy chế: Tại đây

23-12-2022

KTCC Khai mạc Hội giảng nhà giáo lần thứ III năm 2022

Chiều ngày 20/12/2022, tại Trụ sở Chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Khai mạc Hội giảng nhà giáo lần thứ III năm 2022.

22-12-2022

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong năm 2022, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2022 là 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh. Số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 6.782 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,46% đạt 111,5% so với Kế hoạch đề ra (giảm ít nhất 4%/năm).  

16-12-2022

Tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Trung ương tổ chức tại tỉnh

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Kon Tum, từ ngày 21 - 23/11/2022.

24-11-2022

Kết luận s 04/KL-SLĐTBXH, ngày 18/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đắk Hà.

Xem nội dung Kết luận: Tại đây

21-11-2022

Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 06/9/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp  và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Xem nội dung Thông tư: Tại đây

28-9-2022

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời triển khai rà soát xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 làm căn cứ xác định đối tượng để thực hiện các chính sách có liên quan (bảo hiểm y tế, vốn vay,...) theo quy định.

13-9-2022

Kèm theo Kế hoạch số 2853/KH-UBND, ngày 30/8/2022 UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động -Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung KH 2853: Tại đây

Xem nội dung Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH: Tại đây     Quyết định 212/QĐ-TTg: Tại đây

 

13-9-2022

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

29-7-2022

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2022 về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Xem nội dung Nghị định: Tại đây

16-6-2022

Kết luận sô 03/KL-SLĐTBXH, ngày 13/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Xem nội dung Kết luận: Tại đây.

13-6-2022

Hội nghị liên ngành triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 huyện Đăk Glei

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 24/3/2022 của UBND huyện về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo UBND huyện, chiều ngày 30/5/2022 tại Hội trường Phòng LĐ-TB&XH huyện đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội chủ trì Hội nghị liên ngành với đại diện lãnh đạo các đơn vị: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính – Kế hoạch, Dân tộc và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện để bàn giải pháp triển khai hiệu quả, đạt các chỉ tiêu công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2022.

31-5-2022

Huyện Đăk Glei tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Sáng ngày 26/5/2022, UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em huyện Đăk Glei năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Sum - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện.

31-5-2022

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến của Bộ và Hội nghị của Sở Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2022 (họp trực tuyến chiều ngày 12/01/2022).

Tải tài liệu: Tại đây.

 

11-1-2022

Theo Công văn số 2451/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 31/12/2021 của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tumvề việc phối hợp rà soát nội dung tại Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 4587/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nội dung Công văn số 2451/SLĐTBXH-TGXHVGN: Tại đây

Kế hoạch 4587/KH-UBND: Tại đây

 

5-1-2022

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững  năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2021, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: số hộ thoát nghèo là 5.838 hộ, tương ứng giảm 4,11% đạt 102,75% so với Nghị quyết số 64/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02-12-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2021. Như vậy, đến cuối năm 2021, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 còn 9.072 hộ, chiếm tỷ lệ 6,32% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 8.635 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,42% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

23-12-2021

Báo cáo số 285/BC-SLĐTBXH, ngày 08/11/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc báo cáo thông tin thị trường lao động tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung báo cáo: Tại đây.

30-11-2021

Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động nước ngoài về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp.

Xem nội dung công văn: Tại đây.

1-11-2021

Quyết định 1069/QĐ-LĐTBXH, ngày 27/9/2021 của Bộ Lao động - TB&XH về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

19-10-2021

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96430 Tổng số người truy cập: 164 Số người online:
TNC Phát triển: